Pokoje Gościnne

Nasz obiekt znajduje się w malowniczej miejscowości Istebna Zgroń. Do Państwa dyspozycji oddajemy 3 i 4 osobowe pokoje z łazienkami.  W każdym pokoju dostępny jest Internet bezprzewodowy. Pokoje są wyposażone w telewizory, szafy, stoliki oraz krzesła.  Akceptujemy zwierzęta. Do Państwa dyspozycji:  Bezpłatny Internet - WiFi, stołówka, wspólna kuchnia, jadalnia z telewizorem, lodówka ogólnodostępna, duży grill na 15 - 20 osób, parking na posesji.


Doba już od 35 zł / osoba - szczegóły: tel +48 510 188 457 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


POKÓJ 3
POKÓJ 2
POKÓJ 1
ŁAZIENKA_POKOJE
POKOJE_WEJŚCIE
DOM_LATO
DOM_ZIMA
STOK_ZŁOTYGROŃ
STOK_ZŁOTYGROŃ_ZIMA
JADALNIA_POKOJE
POKOJE_JADALNIA
POKOJE_JADALNIA

Polityka Cookie

1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików „cookies”.

2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.  „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także w celach analitycznych oraz celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.  Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Serwisu w następujących celach: optymalizacji korzystania ze stron Serwisu oraz dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika.
Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena)  oraz typ przeglądarki do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Rodzaje plików „cookies”:
a)  ‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.
b) ‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).
c)  ‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
d) ‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie  stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.  (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia)

6.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies” są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików „cookies” przez nasz Serwis– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

7.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, w tym:
– w przeglądarce Chrome
– w przeglądarce Firefox
– w przeglądarce Internet Explorer
– w przeglądarce Opera
– w przeglądarce Safari

Polityka Prywatności

. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych portalu https://www.xxxxx ("Portal") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów Portalu jest właściciel i operator Portalu - XXXX („U Juroszka”) adres: Zagroń 1274 43-470 Istebna, woj. Ślaskie

3. U Juroszka przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.

4. U Juroszka może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
a) nazwisko i imiona Klienta;
b) adresy elektroniczne Klienta;
c) numer telefonu klienta

5. U Juroszka przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Portalu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

6. U Juroszka może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. U Juroszka przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.

8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów stron w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług świadczonych przez U Juroszka lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Portalu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez U Juroszka zależy od uzyskania zgody Klienta.

10. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: Zagroń 1274 43-470 Istebna, woj. Ślaskie lub drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Przetwarzanie przez U Juroszka danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

12. Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą U Juroszka przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. U Juroszka zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony U Juroszka.

14. U Juroszka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

Rodo

Administratorem danych osobowych jest  U Juroszka - Antoni Juroszek i prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Zagroń 1274  43-470 Istebna, woj. Ślaskie, woj. Ślaskie. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c)  RODO w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, (podanie danych umowne, dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia umowy i wykonania umowy), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości), art.9 ust.1 lit.a RODO na podstawie zgody | Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami | na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów powiązanych z Administratorem (obowiązek umowny w razie braku zgody nie będziemy kierować wskazanego marketingu). Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi (do lat 10),wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych),dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.| Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania od Administratora usunięcia danych; prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; prawo w niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa oprócz skargi do Polskiego Organu Nadzorczego można realizować m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem lub na adres siedziby. Kategorie odbiorców danych: Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta bądź chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na jej temat, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście.


Telefon: +48 510 188 457
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zagroń 1274
43-470 Istebna

Nasze pokoje / domki są czynne CAŁY ROK